Život farního sboru

Od roku 1983 do října 2021 byl farní sbor spravován farářem Pavlem Janásem a od roku 2018 staršovstvem ve složení: Věra Thaiszová – kurátorka, Ludmila Drabinová, Helena Macková, František Kaňák, Luděk Mrkva, Jiří Kadleček.
Vzhledem k omezením v obtížné epidemiologické situaci se od počátku roku 2021 až do 18. dubna 2021 společná shromáždění nekonala.
31.10. 2021 bratr farář Pavel Janás odešel do důchodu.
Od 1. 11. 2021 je sbor spravován ustanoveným administrátorem bratrem farářem Štěpánem Maroszem, farářem v Hošťálkové.
Nové staršovstvo sboru  bylo zvoleno 9. 1. 2022 ve složení: Eva Blažková, Karel Fon, Jan Kaňák, Dana Kurečková, Luděk Mrkva, Jiřina Žídková, náhradníci František Kaňák, Jaromír Zeman.
Na první schůzi 13. 1. 2022 byl kurátorem zvolen Jan Kaňák.
Bohoslužby vedli během posledních let: Pavel Janás, Marek Zikmund, Noemi Batlová, Vladimír Pír, Mojmír Blažek, Štěpán Marosz, Eliška Geislerová, Tomáš Chasák, Zdeněk Buchta, Karel Fon.
Podle svých možností doprovázel na varhany společný zpěv bratr Jaromír Rumíšek.

V kostele a na faře se od roku 2019 konaly tyto koncerty a společenské akce:
20.– 21. 9. 2019 – workshop s doprovodným programem „Zeď, která spojuje“
22.9. 2019 – přednáška o suchých kamenných zídkách
8.12. 2019 – koncert hudební skupiny S.R.O.
15.12. 2019 – Adventní zpívání se sborem z Třince
15.12. 2019 – Veřejné čtení z Komenského
12.6. 2020 – Noc kostelů 2020
26.7. 2020 – zahájení výstavy soch Bedřicha Mrkvy
28.5. 2021 – Noc kostelů 2021
8.8. 2021 – hudební vystoupení Ley a Terezy Nguyenových
22.8.. 2021 – koncert skupiny S.R.O. pana učitele Kudělky
21.11. 2021 – koncert pěveckého sdružení ECHO z Frýdlantu n. Ostravicí
1.5. 2022 – koncert pěveckého sboru Naděje z Frýdlantu nad Ostravicí
10.6. 2022 – Noc kostelů 2022
25.6. 2022 – koncert hudební skupiny S.R.O. a Katky Peřinové