Hospodaření farního sboru

V letech 2017 – 2018 bylo okolí evangelického kostela odlesněno a kostel se stal znovu po letech jednou z dominant Ostravice. Krásná vyhlídka od kostela láká nejen místní obyvatele, ale i mnohé návštěvníky obce.
V červnu 2019 byla na faře svépomocí opravena modlitebna a v září externí firma vyměnila střešní krytinu  nad kolnou a garáží u fary. Na opravu této střechy významně přispěla Jeronýmova jednota.
V září a v říjnu 2019 se uskutečnil projekt s názvem „Zeď, která spojuje“ zaměřený na stavbu suché kamenné zídky pod kostelem. Akce zahrnovala dvoudenní dílnu vedenou profesionálním kameníkem, přednášku o kamenných zídkách a doprovodný kulturní program pro účastníky a veřejnost. Výsledkem bylo postavení suché kamenné zdi, která podepřela stráň pod kostelem. Bylo tak přispěno ke zkulturnění okolí kostela. Tento projekt vznikl za finanční podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace OSF. Na úspěchu celé této akce se kromě několika desítek dobrovolníků významně podílel spolek Obnova řemesel v Beskydech vedený Šárkou Kšiňanovou. Svou pomocí přispěl také OÚ Ostravice a Sbor dobrovolných hasičů v Ostravici.
V  dubnu 2020  v kostele externí firma ošetřila červotočem napadené lavice a další dřevěné konstrukce. Následně byly odstraněny zadní lavice z kostela, které byly červotočem zničené tak, že se už nedaly zachránit.
V květnu 2020 proběhly stavební opravy podlah a omítek a obnovení nátěrů v interiéru kostela. Do kostela byly pořízeny nové závěsy a ubrus na oltář. Také byla svépomocí vyčištěna cestička lesem ke kostelu.
V roce 2021 byla opakovaně svépomocí čištěna cestička ke kostelu.
V prosinci 2021 začala rekonstrukce kanceláře na faře odstraňováním shnilé a plesnivé podlahy.
Začátkem roku 2022 a v následujících jarních měsících byla dokončena výměna podlahy v kanceláři na faře, byly zde opraveny omítky a malba, místnost byla vybavena novým nábytkem. Bylo zde vyměněno osvětlení a garnýže a natřen radiátor.
V dubnu a v květnu 2022 byla na faře vyčištěna studna, jímky a okapové žlaby. S pomocí dobrovolníků byly prořezány dřeviny před farou.
Na jaře a v létě téhož roku došlo ke zprovoznění ústředního topení (oprava kotle a kouřovodu) a na faru byl dovezen koks.
Došlo k opravě elektrických rozvodů v kotelně. Bylo zde také opraveno vodovodní čerpadlo a  nainstalován nový bojler na ohřev vody.
Současně také začala oprava bytu v 1. patře fary. Zdi bytu a schodiště byly opraveny a nově vymalovány, došlo k výměně svítidel, podlahové krytiny v kuchyni, byla vyměněna záchodová mísa a kuchyňská linka. Celý byt byl vybaven novými garnýžemi a nábytkem. Byly také nově natřeny radiátory v bytě a v přízemí fary.
V květnu a v červnu se dočkala nové výmalby, nátěru radiátoru a nových garnýží i sborová místnost na faře.
V červnu 2022 došlo na stržení tapet na verandě do dvora a na chodbě fary, opravě zdí a nové výmalbě opravených zdí a podlahy na verandě.
Celé jaro 2022 probíhala průběžně oprava svítidel v kostele a výměna všech žárovek za úsporné.

Je důležité zdůraznit, že na veškerých opravách v kostele, na faře a v okolí fary se podíleli svépomocí sami farníci spolu s administrátorem Štěpánem Maroszem.

Všechny potřebné práce však nejsou zdaleka u konce. Je třeba zejména opravit ukotvení střechy ve věži kostela, opravit varhany a podlahu v kostele, také už je třeba obnovit nátěr kostelní střechy. Budova fary nutně potřebuje celkové zateplení a řešení ekologického vytápění.

Velkou výzvou je také plán úpravy a zkulturnění okolí kostela a stavba parkoviště u hřbitova.