Děkujeme

Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické na Ostravici
děkuje významným dárcům za finanční dary
a aktivním členům sboru za jejich nezištnou práci v roce 2023:

Obecní úřad Ostravice, Moravskoslezský seniorát Českobratrské církve evangelické,
Šimon Batla, Eva Blažková, Karel Fon, František Kaňák, Jan Kaňák, Miroslav Kiša,
Jan Kokeš, Dana Kurečková, Aleš Milata, manželé Mrkvovi, Olga Pavlasová,
Pavlína Polohová, manželé Pryczkovi, Olga Sedláková, Jaromír Theuer, Dana Zapletalová, 
manželé Zemanovi, manželé Žídkovi.

Jsme velice vděční za Boží slovo, které nám přinesli kazatelé:
Noemi Batlová, Lubomír Červenka, Jan Dospiva, Karel Fon, František Hruška,  
Tomáš Chasák, Simona Kopecká, Jan Krupa, Štěpán Marosz, Tomáš Novotný,
Antonín Plachý, Hana Vlčínská, Michael Waloschek, Aleš Wrana, Marek Zikmund.

Naše poděkování si zaslouží varhaníci:
Anna Plachá, Jaroslav Rumíšek, Michael Skotnica, Daniela Sysalová, Vladimíra Štruncová, Eliška Vlčínská.