Biblické zamyšlení

Přicházíš s prázdnou?

Když Ježíš povolával své učedníky, řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí“ (Matouš 4:19). Později učedníci slyšeli jeho prohlášení, že vstane z mrtvých. Pak ho skutečně viděli živého. A přesto se vrátili zpět k tomu, co dělali předtím, než ho potkali: k rybaření.
Ano, Bůh si použije tvé minulé zkušenosti, aby tě něco naučil, vždy tě ale povede dopředu, nikdy zpět. Když tě strach a nejistota donutí vrátit se do bezpečí toho, co znáš, dopadneš jako učedníci: „Té noci však nic neulovili“ (Jan 21:3). Je tu ale dobrá zpráva, pokud tě Bůh povolal, jsi stále povolaný. Všimni si, jak je Ježíš oslovuje: „Děti, nemáte něco k jídlu?“ (Jan 21:5). Navzdory svému slabému výkonu jsi pořád vykoupené Boží dítě. A dále jim říká: „‚Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.‘ Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: ‚To je Pán!‘“ (Jan 21:6-7).
Všimni si, co Ježíš udělal potom. Posnídal s nimi, obnovil společenství, zbavil je pochybností a zmocnil je, aby změnili svět.
To je důležitá lekce. Když se namáháš mimo Boží vůli, je to, jako bys lovil na špatné straně lodi. Vyčerpáš se a ze svého úsilí budeš mít jen málo. Selháváš? Přicházíš s prázdnou? Možná je to proto, že lovíš na špatné straně lodi! Když se podřídíš Kristu, obnovíš své společenství s ním a dovolíš mu, aby tě vedl, pak do sebe začnou věci zapadat.