Kazatelé

        Kazatelé ve Starých Hamrech – Hamrovicích / Ostravici

Bohoslužby v kostele ve Starých Hamrech –  Hamrovicích do roku 1892, kdy byl kostel povýšen z filiálního na samostatný farní kostel, zajišťovali kněží z Komorní Lhotky, zejména pastor Jerzy Boguslav Heczko (1825 – 1907), který jezdil za evangelíky do Starých Hamer ještě před postavením jejich kostela.

Prvním farářem se v roce 1892 stal Jan  Boruta (1860 – 1918) z Bobreku u Těšína. Svoje kázání zpočátku vedl v polském jazyce, ostatně stejně jako jeho předchůdci z Komorní Lhotky, časem se ale naučil česky a kázal v jazyce českém. Bohoslužby byly doprovázeny zpěvem písní z evangelických kancionálů Cithara Sanctorum od Jiřího Třanovského z Těšína (1592 – 1637). V tehdejší době patřilo ke sboru 500 evangelíků, z toho většina augsburského (420) a menšina helvétského (80) vyznání. Kostel navštěvovali evangelíci z obcí Lubno, Malenovice, Nová Ves a Staré Hamry ve Slezsku a z obcí Čeladné, Frýdlantu a Ostravice ležících na levém, tedy moravském břehu řeky Ostravice. Prvními kurátory sboru byli Jan Zápalka, Albert Grimm, Johan Klančnik, Johan Duží a Ondřej Kaňák.

Po předčasné smrti Jana Boruty v r. 1918 byl na místo faráře zvolen Jaromír Kryštůfek (1886 – 1970) ze Spytic u Čáslavi. Společně s tehdy působícím staršovstvem převedl starohamerský sbor v lednu 1920 od původní evangelické církve augsburského vyznání k nově vzniklé Českobratrské církvi evangelické. V roce 1922 odešel Jaromír Kryštůfek do Kralovic u Plzně. Kurátory sboru v té době byli Ondřej Kaňák ze Starých Hamer, pak Jan Kokeš z Ostravice, po něm Heřman Švrčina z Lubna.

Dalším zdejším kazatelem se stal diakon Adam Pindor (1884 – 1971) z Rakovce u Českého Těšína. Současně sbor administroval frýdecký farář Alexander Winkler (1886 – 1979).  V roce 1952 odešel Adam Pindor do důchodu. V organizačních záležitostech sboru se angažovali postupně kurátoři Jan Kaňák ze Starých Hamer, Jiří Macura z Ostravice a Augustin Kaňák z Lubna.

V roce 1954 nastoupil ke sboru farář Severin Tůn (1914 – 2010) pocházející z Leštiny u Zábřehu na Moravě.
V roce 1983 po několikaletém přesluhování odešel do důchodu. V době působení Severina Tůna byli kurátory sboru Augustin Kaňák, Pavel Bruncvik z Ostravice, Alois Štěpán z Lubna a poté opět Pavel Bruncvik.

V roce 1983 byl na Ostravici dosazen seniorátní kazatel diakon Pavel Janás (*1956), rodák z Javorníku nad Veličkou. Působil zde až do 31. 10. 2021. Kurátory v posledních letech byli na Ostravici Josef Zeman
z Frýdlantu, Tomáš Chasák z Frýdlantu,  Jan Kaňák z Lubna, Věra Thaiszová z Lubna a nyní opět Jan Kaňák.

Od 1. 11. 2021 je sbor bez vlastního faráře a je spravován administrátorem Štěpánem Maroszem, nyní farářem v Hošťálkové.